DyrePrat Arena

DyrePrat: ARENA - 6. mars 2024

Dato: 
6. mars 2024
Tid: 
09:30-15:45
Sted: 
Radisson Trondheim Lufthavn

Tema:
Naturlig atferd vs. dyrevelferd

Program: 
09:30 Velkommen til DyrePrat: ARENA
09:40 Faginnlegg svin
10:10 Case 1: Dyrevelferd og naturlig atferd hos svin
10:40 PAUSE (med enkel servering)
10:50 Faginnlegg sau
11:20 Case 2: Dyrevelferd og naturlig atferd hos sau

11:50 Lunsj

12:50 Faginnlegg hest
13:20 Case 3: Dyrevelferd og naturlig atferd hos hest
13:50 Daginnlegg fjørfe
14:20 Case 4: Dyrevelferd og naturlig atferd hos fjørfe
14:50 PAUSE (med enkel servering)
15:00 Plenumsdiskusjon
15:40 Oppsummering og vel hjem! 

Påmelding: 
Påmelding er bindende. Maks 40 deltakere. Ved stor pågang kan virksomheter måtte begrense antall påmeldte

Skjema for påmelding: her.

Spørsmål? 
Kontant prosjektleder for DyrePrat
Erica Hogstad Fjæran:
erica.hogstad.fjaran@bondelaget.no | +47 977 94 447