Storfeproduksjon i Norge deles inn i to hovedgrupper: melkeproduksjon og ren kjøttproduksjon (kalles også ammekuproduksjon).

Kort om melkeproduksjon i Norge:

• Vi har litt over 6.200 gårder som driver med melkeproduksjon i Norge1
• På landsbasis har vi omtrent 211.000 melkekyr2
• 95% av melkekyrne er av den norske rasen Norsk Rødt Fe (NRF)*

Kort om kjøttproduksjon i Norge: 

• Litt over 4.200 gårdsbruk driver med kjøttproduksjon på storfe1
• Norge har omtrent 109.000 ammekyr/kjøttfe2
• Når man regner med okser til oppfôring (slakt), ungdyr (kviger) og øvrige avlsdyr har vi cirka 570.000 storfe2
• Kalles også ammekuproduksjon
• Ku og kalv går sammen og kalven drikker melka fra kua (produserer ikke melk til konsum)
• Har høy beitebruk og fôres i hovedsak på gress (grovfôr)

Samlet om storfe i Norge:

• Til sammen har vi 11.074 jordbruksbedrifter som driver med storfe1
• Totalt har vi cirka 885.900 storfe2

* Norsk Rødt Fe (NRF) er en kombinasjonsrase som produserer både melk og kjøtt. Fordi 95 % av melkekyrne er av NRF betyr det at mange av melkebrukene også leverer kjøtt til slakteri.

Kilder:
1 SSB, kildetabell 12659, oppdatert 2020
2 SSB, kildetabell 03791, oppdatert 2023

Les mer om melkeku og kjøttfe

Dyrevelferdsprogram for storfe

99% av alle storfe i Norge er nå innrullert i det nye dyrevelferdsprogrammet for Storfe.

Les mer

Hva er et positivt miljø for en kalv?

Prosjektet CalfComfort ser på hvilket stell og miljø som gir størst dyrevelferd for kalver i melkeproduksjon.

Les mer

Kan melkekyr få gå med kalven sin?

Forskning på praktiske løsninger som gjør at ku og kalv kan få mer kontakt.

Les mer