Storfeproduksjon i Norge deles inn i to hovedgrupper: melkeproduksjon og ren kjøttproduksjon (kalles også ammekuproduksjon).

Kort om melkeproduksjon i Norge:

• Vi har litt over 6.200 gårder som driver med melkeproduksjon i Norge1
• På landsbasis har vi omtrent 211.000 melkekyr2
• 95% av melkekyrne er av den norske rasen Norsk Rødt Fe (NRF)*

Kort om kjøttproduksjon i Norge: 

• Litt over 4.200 gårdsbruk driver med kjøttproduksjon på storfe1
• Norge har omtrent 109.000 ammekyr/kjøttfe2
• Når man regner med okser til oppfôring (slakt), ungdyr (kviger) og øvrige avlsdyr har vi cirka 570.000 storfe2
• Kalles også ammekuproduksjon
• Ku og kalv går sammen og kalven drikker melka fra kua (produserer ikke melk til konsum)
• Har høy beitebruk og fôres i hovedsak på gress (grovfôr)

Samlet om storfe i Norge:

• Til sammen har vi 11.074 jordbruksbedrifter som driver med storfe1
• Totalt har vi cirka 885.900 storfe2

* Norsk Rødt Fe (NRF) er en kombinasjonsrase som produserer både melk og kjøtt. Fordi 95 % av melkekyrne er av NRF betyr det at mange av melkebrukene også leverer kjøtt til slakteri.

Kilder:
1 SSB, kildetabell 12659, oppdatert 2020
2 SSB, kildetabell 03791, oppdatert 2023

Les mer om melkeku og kjøttfe

Hva er et positivt miljø for en kalv?

Prosjektet CalfComfort ser på hvilket stell og miljø som gir størst dyrevelferd for kalver i melkeproduksjon.

Les mer

Kan melkekyr få gå med kalven sin?

Forskning på praktiske løsninger som gjør at ku og kalv kan få mer kontakt.

Les mer

Dyrevelferdsprogram for storfe

99% av alle storfe i Norge er nå innrullert i det nye dyrevelferdsprogrammet for Storfe.

Les mer