En ku med grå farge i pelsen står sideveis på beitemark og ser inn i kamera. I bakgrunnen ser vi blå himmel.

Dyrevelferdsprogram for storfe

5. mars 2023

Fra 2022 ble det etablert et nytt dyrevelferdprogram for storfe. Alle besetninger med mer enn 10 dyr skal innrulleres i programmet.

Initiativ fra en samlet næring

En samlet norsk storfenæring vedtok å etablere programmet. Målet med programmet er å:

Vil gjelde 99 % av all storfe i Norge

Dyrevelferdsprogrammet vil gjelde alle besetninger med mer enn 10 dyr. Dette betyr at 99% av all storfe, og 93% av alle besetninger i Norge vil være med.

Innrulleringen begynte 1. januar 2022 og gikk over 16 måneder fram til 1. mai 2023.

Fag- og utviklingsmiljøet Animalia har koordinert prosessen med å utvikle programmet. Den norske veterinærforeningen og ulike fagmiljøer har bidratt i dette arbeidet. I tillegg har en egen referansegruppe med storfebønder vært konsultert underveis.

Hele næringa står bak dette tiltaket. Det betyr:

Vil få økonomisk trekke ved manglende dyrevelferdsbesøk

For å sikre at kjøtt og melk kommer fra dyr som har hatt tilstrekkelig god dyrevelferd, vil de som mottar matvarene gi økonomisk trekk om det ikke har vært dokumentert dyrevelferdsbesøk de siste 16 månedene, eller om tiltak pålagt etter dyrevelferdsbesøk ikke er gjennomført.

De økonomiske trekkene er lagt opp i to trinn. Trekket økes i to trinn om forbedringene ikke er gjennomført tidsnok.

Informasjon i denne teksten er hentet fra Animalia, som har hatt rollen med å koordinere utviklingsprosessen av dyrevelferdsprogrammet.

Les mer på Animalias sider: Dyrevelferdsprogram for storfe

Les mer om melkeku og kjøttfe

En ku med grå farge i pelsen står sideveis på beitemark og ser inn i kamera. I bakgrunnen ser vi blå himmel.

Dyrevelferdsprogram for storfe

99% av alle storfe i Norge er nå innrullert i det nye dyrevelferdsprogrammet for Storfe.

Les mer
Bilde av en liten kalv i en binge

Hva er et positivt miljø for en kalv?

Dyrevelferd handler om mye mer enn å bare forhindre sykdom og skader. Men for å få innsikt i hva som er god dyrevelferd, må vi kunne måle ting.

Les mer
Bilde av en kalv foran turkis bakgrunn. Kalven ser rett inn i kamera

Kan melkekyr få gå med kalven sin?

Mange er opptatt av at melkekyr skilles fra kalven sin kort etter fødsel. Men det finnes mange praktiske utfordringer som må løses om det skal legges til rette for mer samvær mellom ku og kalv.

Les mer