Sau og småfe går under fellesbetegnelsen småfe. Saueproduksjon står for kjøtt og ull, mens geiteproduksjon lager melk, noe kjøtt, og pels/skinn.

Småfe er beitedyr og drøvtyggere. Disse er godt egnet til å utnytte grasarealer og utmarksressurser i Norge. Omtrent 85% av alle småfe sendes på utmarksbeite hvert år1.

Kort om sau i Norge:
• Det er cirka 13.400 jordbruksbedrifter som driver med sau i Norge2
• Hvert år slippes 2,2 millioner sauer på beite.
• Sauekjøtt utgjør i underkant av 7% av kjøttet vi spiser i dag3

Kort om geit i Norge:

• Rundt 260 gårderdriver med melkegeit 2
• Vi har cirka 35.000 geiter i Norge i dag 4
• Et gjennomsnittsbruk med melkegeit har 127 geiter.

1: AgriAnalyse, Rapport 5 2018, Småfenæringen - største sektoren i norsk jordbruk
2: SSB tabellnummer 05979
3: Animalia, kjøttets tilstand 2022, forbruk 2021
4: Store Norske Leksikon, geit

Les mer om sau og geit

Bedre diagnostikk for smertefull sykdom

Småfe er utsatt for smertefulle bakteriesykdommer i klauvene, men det finnes ingen god diagnostikk for å avsløre tilstandene. Det vil prosjektet Diginostics gjøre noe med.

Les mer

Bedre fjøs til sauens beste

De fleste sauer lever innendørs hele vinteren. Hvordan påvirkes dyrene av tilgjengelig bingeplass?

Les mer

Friskere geiter

Mye arbeid over mange år var nødvendig i en norsk geitebestand plaget av vond sykdom.

Les mer