En sau og et lam står og sideveis og ser inn i kamera. I bakgrunnen er det et jorde med høyt gress

Bedre diagnostikk for smertefull sykdom

5. mars 2023

Småfe og storfe er utsatt for sykdom i klauvene. Dette er bakteriesykdommer som gir smertefulle sår på klauvene. God diagnostisering er vesentlig for forebygging og behandling.

Klauvsykdommene hos både storfe og småfe er smittsomme, så om de først kommer hos et dyr så blir det raskt et stort problem for velferden i hele besetningen. Tidlig diagnose er derfor viktig for å hindre spredning.

Smertefull og smittsom sykdom

Sykdommene hos storfe og småfe har fått navnene bovin digital dermatitt (BDD) og ovin digital dermatitt (CODD). Mens BDD har spredt seg i norske storfebesetninger og blitt et problem, har CODD ennå ikke vært påvist i Norge.

For å ivareta denne positive trenden på småfe er det imidlertid viktig med gode diagnostiske verktøy som kan identifisere sykdommen raskt. Det finnes ikke per i dag.

Les mer om prosjektet på Animalia sine sider: Om prosjektet Diginostics

Risiko for feilbehandling

Fordi det ikke finnes noen gode diagnoseverktøy, får man ikke påvist sykdommen før kliniske symptomer har utviklet seg. Det gjør at man både kan feildiagnostisere (og dermed feilbehandle) og stå i fare for å overse syke dyr.

Det er en type bakterier kalt treponema som gjør at klauvsykdommene utvikler seg hos både småfe og storfe. Forskningsarbeidet i å lage et godt diagnoseverktøy går derfor ut på å kartlegge denne bakterietypen bedre, og sammenligne norske varianter av bakteriene med andre land - hvor CODD finnes.

Om man greier å utvikle en rask og presis diagnose kan man forhindre at sykdommen kommer inn i nye besetninger og forebygge smitte om den først har blitt introdusert. Dermed får vi ivaretatt den gode helsestatusen på denne sykdommen hos norsk småfe.

Informasjon på denne siden er hentet fra Animalia, som er prosjektleder for Diginostics.

Les mer om prosjektet her: Om prosjektet Diginostics

Les mer om sau og geit

En sau og et lam står og sideveis og ser inn i kamera. I bakgrunnen er det et jorde med høyt gress

Bedre diagnostikk for smertefull sykdom

Småfe og storfe er utsatt for sykdom i klauvene. Dette er bakteriesykdommer som gir smertefulle sår på klauvene. God diagnostisering er vesentlig for forebygging og behandling.

Les mer
Bilde fra inne i et sauefjøs hvor det står flere sauer. Gulvet er dekket av halm. sauene er mørk grå i ulla og har svarte hoder og svarte ben.

Bedre fjøs til sauens beste

På grunn av de kalde vinterne våre, bor sauer i Norge innendørs i vintermånedene. Da er det viktig med gode bygg.

Les mer
Bildet viser unge geiter ute på beite. Noen geiter ligger på stener, mens andre står i bakgrunnen og beiter

Friskere geiter

I lang tid hadde norske geitebesetninger en høy frekvens av alvorlige, smittsomme sykdommer som ga stor lidelse.

Les mer