Norsk fjørfeproduksjon deles inn i egne kjøtt- og eggproduksjonslinjer. Eggproduksjonen foregår med høner som er spesialisert for dette. Disse kalles verpehøner.

Kort om eggproduksjon i Norge:1 

• Omtrent 530 bønder i Norge produserer egg
• Det er omlag 4.4 millioner verpehøner her til lands

Norske verpehøner lever i ulike driftsformer
• 75% av alle hønene lever i frittgående aviarsystem
• 15% lever i miljøbur

Verpehøner i økologisk produksjon har tilgang på uteareal. Rundt 7% av alle norske verpehønsprodusenter driver økologisk.

1: Animalia 2020, Tall og fakta - norsk fjørfeproduksjon

Les mer om høns

Utegående høns

Økologisk produksjon har krav om utegang for fjørfe.

Les mer

På hvilke måter lever høner i Norge?

De fleste høner i Norge er frittgående, men noen lever i innredede bur. Hvorfor er det slik?

Les mer

Innovasjon for bedre hønevelferd

Velferdsprosjekt skal gi økt kunnskap og bedre måleverktøy.

Les mer