Bilde av høne sett fra siden utendørs

Utegående høns

9. august 2023

Økologisk produksjon av fjørfe har krav om utegang for dyrene.

Om du ønsker å kjøpe egg fra høner som har gått ute, burde du altså velge økologisk. Der skal hønene ha tilgang til utendørs luftegård når værforholdene tillater det.

Økologiske høner har krav om utegang

Fordi høner er jungeldyr som ønsker seg dekkede områder med ting å gjemme seg bak, skal disse arealene være dekket hovedsakelig med vegetasjon. Det skal også legges til rette for at fuglene har lyst til å bruke utearealene. For eksempel ved å henge opp et kamuflasjenett over deler av inn- og utgangen.

Luftegården skal utgjøre minst 4 m2 per fugl, og mellom hver gruppe av nye høner skal den stå ubrukt i 3 måneder, så vegetasjonen rekker å etablere seg på nytt.

Lurer du på hvilke krav som gjelder spesielt for økologiske høner? Les mer på Debios temaark "hold av verpehøns"

Les mer om høns

Utegående høns

Økologisk produksjon av fjørfe har krav om utegang for dyrene.

Les mer

På hvilke måter lever høner i Norge?

De fleste høner i Norge er frittgående, men noen lever i innredede bur. Hvorfor er det slik?

Les mer

Innovasjon for bedre hønevelferd

Velferdsprosjekt skal gi økt kunnskap og bedre måleverktøy.

Les mer