Høne som legger egg i miljøinnredet bur

På hvilke måter lever høner i Norge?

9. august 2023

De fleste høner i Norge er frittgående, men noen lever i innredede bur. Hvorfor er det slik?

Når vi undersøker velferden i ulike driftssystemer på høns, får man ulike svar på hvilke systemer som er best med tanke på dyrevelferd. Det er fordi svaret avhenger av hvilke parametre som vektlegges.

I Norge bor de fleste verpehøner innendørs hele året. Inne i husene finnes både frittgående systemer og miljøbursystemer.

Frittgående og miljøbur

Dette er årsaken til at det både finnes høner som bor i miljøbur, og høner som er frittgående. Mens miljøbur-høner får best rangering på hygiene, dødelighet og sykdom, scorer frittgående høner bedre på mulighet til naturlig atferd.

Hva er miljøbur?

Et miljøbur er innredede bur hvor hønene har tilgang til rede, strøbad og vagle. Noen av de viktigste atferdsbehovene til høna er dermed dekket. Fordi antallet høner inne i et bur er begrenset, er det også mulig for hønene å opprettholde et stabilt hierarki.

Fordi møkka ramler ned gjennom nettingen i burene er hygienen her god. Dyrene kommer mindre i kontakt med egen eller andres gjødsel. Luftkvaliteten blir derfor ofte bedre i hus med høner i miljøinnredning.

Tall fra Norturas kontroll viser at dødeligheten i innredede bur er 2,25% mot 5,46% for frittgående høner

Hva betyr frittgående? 

Frittgående er den vanligste driftsformen i dag. Disse systemene betyr at hønene kan bevege seg fritt over flere etasjer. Hønene har tilgang til reder vagler, vann og mat. Gulvarealene er dekket av strø. Hønene lever innendørs, og det er ikke krav om uteareal til dyrene.

Høner i frittgående systemer har noen flere muligheter til naturlig atferd, men dødeligheten er noe høyere. Det jobbes kontinuerlig med å redusere denne.

I 2020 levde om lag 82% av norske verpehøner i frittgående systemer

Les mer om ulike driftsformer hos MatPrat: Hva betyr egg fra frittgående høns? 

Hvilke høner går ute? 

Økologiske verpehøns har tilgang til uteareal. De har også større plass og enda bedre mulighet til å utøve naturlig atferd enn frittgående høns. Smittepresset er imidlertid noe høyere.

Utegang legger aller best opp til utøvelse av naturlig atferd og frihet til bevegelse og

Les mer om økologiske verpehøns på Agropub: helse og velferd hos økologiske verpehøns

Informasjon til denne saken er hentet hos Animalia. Les mer på deres nettsider: Velferd i ulike driftssystem hos verpehøns i Norge

Les mer om høns

Utegående høns

Økologisk produksjon av fjørfe har krav om utegang for dyrene.

Les mer

På hvilke måter lever høner i Norge?

De fleste høner i Norge er frittgående, men noen lever i innredede bur. Hvorfor er det slik?

Les mer

Innovasjon for bedre hønevelferd

Velferdsprosjekt skal gi økt kunnskap og bedre måleverktøy.

Les mer