Kort om svineproduksjon i Norge: 

• I 2022 var det 1 853 jordbruksbedrifter som drev med svin 1
• Det produseres og slaktes om lag 1.6 millioner svin per år i Norge2

Svineproduksjon foregår i flere ulike typer besetninger: 

Avlsbesetninger
avler fram foreldredyr
Bruksbesetninger produserer dyr til slakte

Norge driver avlsarbeid på to svineraser, en morrase som kalles Norsk landsvin, og en farrase som kalles Norsk Duroc. Genetikk fra begge rasene har blitt store eksportvarer. Organisasjonen bak rasene, samvirkeselskapet Norsvin, gikk sammen med nederlandske Topigs i 2014. Topigs-Norsvin er i dag verdens nest største svinegenetikkselskap.

1: SSB tabellnummer 05979
2: Store Norske Leksikon/gris

Les mer om svin

Griseløftet - et omfattende dyrevelferdsprosjekt

Nortura og NMBU samarbeider om forskning for bedre løsninger til slaktegris.

Les mer

Hvilket strø vil grisen helst ha?

Griser elsker å rote rundt i ulike materialer. Men hvilket strø foretrekker grisen aller best?

Les mer

Dyrevelferdskampanje hos gris

Mattilsynet fant stor variasjon hos svineprodusenter i sin største tilsynskampanje noen gang.

Les mer

Vil fjerne enda flere sykdommer hos gris

Å bekjempe sykdom hos gris er et viktig pågående dyrevelferdsarbeid.

Les mer