En gris ser gjennom et gjerde med nesa vendt mot kamera. Et par andre griser står i bakgrunnen

Vil fjerne enda flere sykdommer hos gris

6. mars 2023

Å bekjempe sykdom hos gris er et viktig pågående dyrevelferdsarbeid.

En friskere gris er en gladere gris. Arbeidet med sykdomsbekjempelse er svært viktig for dyrevelferden. I Norge prioriteres dette arbeidet høyt.

Svinesykdommer i Norge

Ulike sykdommer er problem i ulike land. Her i Norge er det spesielt disse fem sykdommene som er en risiko for gris: 

Gjennom målrettet arbeid ble smittsom grisehoste nærmest utryddet, og norsk svinepopulasjon ble erklært helt fri for sykdommen for ti år siden. Det viser at arbeid mot smittsomme sykdommer virker.

Tre av de fem sykdommene på listen over er også svært sjeldne takket være det gode helsearbeidet. Dette er: nysesjuke, svinedysenteri og skabb.

I dag er det med andre ord Det er derfor smittsom lunge- og brysthinnebetennelse som er den største utfordringen.

Les mer om SPF hos avlsorganisasjonen Norsvin: Friskere gris med SPF

Høye helsemål

For å bekjempe alle sykdommene nevnt over, har norsk grisenæring mål om å få alle grisebesetninger til å oppnå den høyeste helsestatusen som finnes i Norge. Denne kalles SPF.

SPF står for "spesifikk patogenfri" og betyr at besetningen er helt fri for smittestoff fra sykdommene som er listet opp over.

For å sikre SPF er kravet til smittevern i besetningene høy. Om en besetning skal gå fra "normal" smittestatus over til SPF kreves det et veldig omfattende omleggingsarbeid.

For å gå over til SPF må grisehuset tømmes, vaskes og desinfiseres nøye. Det er en stor og kostbar operasjon for griseprodusenter. Likevel er det lønnsomt i lengden. Fordi besetningene tjener inn på bedre produksjonsresultater, mindre sykdom og lavere fôrforbruk i tillegg til et tillegg ved salg av smågris.

Informasjon til denne saken er hentet hos avlsorganisasjonen Norsvin.

Les mer om SPF på deres nettsider: Friskere gris med SPF

Les mer om svin

Bilde av gris. Griseløftet er et dyrevelferdsprosjekt som blant annet ser på bruk av rotematerialer og dyretetthet i binger.

Griseløftet - et omfattende dyrevelferdsprosjekt

Nortura og NMBU samarbeider om forskning for bedre løsninger til slaktegris.

Les mer
Et bilde av halm. Et av materialene som kan brukes til strø til griser

Hvilket strø vil grisen helst ha?

Griser elsker å rote rundt i ulike materialer. Men hvilket strø foretrekker grisen aller best?

Les mer
En gris stikker nesen ut gjennom de tverrgående spilene på et gjerde.

Dyrevelferdskampanje hos gris

Mattilsynet fant stor variasjon hos svineprodusenter i sin største tilsynskampanje noen gang.

Les mer