En gris stikker nesen ut gjennom de tverrgående spilene på et gjerde.

Dyrevelferdskampanje hos gris

6. mars 2023

Mattilsynet fant stor variasjon hos svineprodusenter i sin største tilsynskampanje noen gang.

Den største tilsynskampanjen på svineproduksjon i Norge ble gjennomført av Mattilsynet i 2021-2022. Det ble funnet et eller flere regelbrudd på 56% av de utvalgte besetningene.

Ikke godt nok

Tilsynskampanjen hadde inspeksjon hos 582 tilfeldig utvalgte produsenter.

De fleste regelbruddene som ble funnet var knyttet til krav om tildeling av strø- og rotematerialer til grisene. At griser får nok materialer og undersøke, rote i og spise på er nødvendig for god dyrevelferd, fordi roting med trynet er et sterkt naturlig behov griser har.

Det var også flere regelbrudd som handlet om manglende behandling og oppfølging av dyr som var skadet eller syke.

Flere organisasjoner rykket ut og sa at dette ikke var bra nok. Blant annet begge de to faglagene Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Avlsorganisasjonen Norsvin uttalte også at funnene ikke var gode nok, og at det fremdeles er jobb som gjenstår på dyrevelferd i norske grisebesetninger.

Rogaland tar grep

Et av funnene i kampanjen var at det var regionale forskjeller i velferdsarbeidet. Av de regelbruddene det ble funnet flest av (strø- og rotemateriale), var størst andel av de alvorlige tilfellene avdekket i region sør og vest.

Et av de fylkene det ble funnet flere brudd, Rogaland, har vært forut for denne kampanjen, og begynte satsingen på dyrevelferd allerede i 2020, gjennom et eget prosjekt kalt "arbeid for god dyrevelferd og dyrehelse i Rogaland". Målgruppa for prosjektet er husdyrbønder, industri og næringsaktørar.

Eksempel på tiltak som er gjort i senere tid er å samle svinenæringa i Rogaland til samling for å løfte dyrevelferden i næringa.

Les mer hos Statsforvalteren i Rogaland: utfordringer for dyrevelferd på gris og arbeidsgruppe for god svinehold

Tilsynskampanjen i norske svinebesetninger ble gjennomført av Mattilsynet i perioden 2021-2022.

Les mer om tilsynskampanjen på Mattilsynet sine nettsider: nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021-2022

Les mer om svin

Bilde av gris. Griseløftet er et dyrevelferdsprosjekt som blant annet ser på bruk av rotematerialer og dyretetthet i binger.

Griseløftet - et omfattende dyrevelferdsprosjekt

Nortura og NMBU samarbeider om forskning for bedre løsninger til slaktegris.

Les mer
Et bilde av halm. Et av materialene som kan brukes til strø til griser

Hvilket strø vil grisen helst ha?

Griser elsker å rote rundt i ulike materialer. Men hvilket strø foretrekker grisen aller best?

Les mer
En gris stikker nesen ut gjennom de tverrgående spilene på et gjerde.

Dyrevelferdskampanje hos gris

Mattilsynet fant stor variasjon hos svineprodusenter i sin største tilsynskampanje noen gang.

Les mer