Om DyrePrat

DyrePrat er et prosjekt som skal synliggjøre dyrevelferdsarbeidet som foregår på norske husdyr. Husdyrene omfatter både produksjonsdyr, kjæledyr og sportsdyr.

Målet med DyrePrat er:

1. Øke kunnskap og kompetanse om faglig basert dyrevelferd
2. Kommunisere og bygge bro mellom ulike interesser, målgrupper og fagfelt innen dyrevelferd
3. Kartlegge kunnskapsnivå om faglig dyrevelferd blant de som eier og jobber med dyr i Trøndelag
4. Bidra til økt rekruttering til dyrerelaterte utdanninger

Dyrevelferd som tema engasjerer mange. God kommunikasjon, dialog og kunnskapsutveksling på tvers av interessegrupper er derfor særlig viktig for arbeidet med - og forståelsen av - dyrevelferd.

DyrePrat.no er ment som en kunnskapsbank hvor ulike satsinger, faglig arbeid, forskning og prosjekter knyttet til dyrevelferdstiltak for norske husdyr samles på ett sted.

Følg oss også på Instagram @dyreprat

DyrePrat er initiert av Trøndelag Bondelag, med en rekke samarbeidspartnere og bidragsytere fra husdyrnæringen og norsk landbruk.

Vil du samarbeide med oss? 
Ta kontakt

DyrePrat støttes av: