Utdanninger

Videregående utdanning
Innen studieretning Naturbruk på videregående skole er det flere retninger som tilbyr fag og utdanning knyttet til dyr og dyrevelferd. Naturbruksskolene har også en egen forening hvor du kan finne skolen nærmest deg.

Naturbruk gir både teoretisk og praktisk kunnskap om dyr. Du kan velge mellom yrkesfaglig retning (fagbrev) og studiespesialisering, enten underveis eller som påbygning.
Naturbruk er et bra alternativ for deg som ønsker å jobbe med dyr like etter videregående (eks dyrepasser, avløser, dyrebutikk, klinikkassistent), eller som ønsker høyere utdanning med et praktisk utgangspunkt fra videregående. Mange arbeidsgivere ønsker ansatte med både faglig utdanning og praktisk erfaring med dyr.

Du kan velge mellom:
- Heste og dyrefag
- Landbruk og gartnernæring
- Fiske og fangst
- Reindrift
- Hovslagerfag

Dyrefagutdanning tilbys også som etterutdanning for de som allerede er i dyrerelatert næringsarbeid og ønsker formell kompetanse. Se utdanningstilbud hos Dyrefag.

Folkehøgskole
Folkehøgskole kan være et godt alternativ dersom du ønsker å utforske muligheten for å studere og jobbe med dyr.
Flere folkehøgskoler tilbyr årsstudium knyttet til dyr, dyrevelferd, dyrepass, samt arts- og yrkesrettede linjer. Du finner en oversikt hos Folkehøgskolene.

Høyere utdanning
Det er mange fagfelt, tema og dyrearter det er mulig å studere dersom du ønsker å ta bachelor, master eller høyere utdanning innen dyr og dyrevelferd.

Et godt tips kan være å tenke gjennom hva du ønsker å gjøre med utdanningen din. Er du mest interessert i behandling av sykdom, helsesjekk og gi råd om dyrehelse (veterinær)? Ønsker du å være mellomledd og ivareta kunder og dyr i møte med veterinærbesøk (dyrepleie)? Ønsker du å gi råd og anvende fagkunnskap knyttet til dyreatferd, trening, fôring, avl eller genetikk (husdyrvitenskap)? Engasjerer du deg mer for ville dyr og natur (biologi)?

De fleste studier har mange muligheter for at du kan fordype deg i art eller tema etter eget ønske underveis i utdanningen.

Bachelor

- Dyrepleie
- Husdyrfag (produksjonsdyr, kjæledyr, sportsdyr)
- Husdyrvitenskap (produksjonsdyr, kjæledyr, sportsdyr)
- Biologi (hovedsakelig ville dyr) - studieretning finnes ved de fleste universitet

Bachelorgrad innen dyrepleie hos Nord universitet (Bodø) og NMBU (Ås)
Bachelorgrad innen Husdyrfag ved Nord Universitet (Steinkjer)
Bachelorgrad innen Husdyrvitenskap ved NMBU (Ås)

Mastergrad
- Ernæring
- Etologi (dyreatferd)
- Avl/genetikk
- Sports- og familiedyr (hest)
- Evolusjon

Mastergrad innen Husdyrvitenskap hos Nord Universitet (Steinkjer)
Mastergrad innen Husdyrvitenskap hos Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU (Ås)

Veterinær
Veterinærer er viktig for dyrenes helse, og at dyr har tilgang til medisinsk hjelp og behandling. God helse er et viktig utgangspunkt for god dyrevelferd.

Den eneste helnorske veterinærutdanningen er Veterinærhøgskolen ved NMBU på Ås. En annen delnorsk mulighet er å ta dine tre første år innen Animal Science ved Nord Universitet i Bodø, og deretter fullføre veterinærgraden ved University of Veterinary Medicine and Pharmacy (UVMP) i Kosice, Slovakia.

Forsker
Dersom du er spesielt interessert i å utvikle fagfelt, forske på enkeltarter eller spesifikke tema, er det mulig å gå videre etter mastergrad/veterinærutdanning og ta en doktorgrad.
For å bli forsker er det nødvendig med relevant mastergrad innen fagfeltet du ønsker å fordype deg i. For å bli forsker må man enten søke på phd-stillinger eller blir med i forskningsarbeid hos ulike fagmiljøer som jobber med dette.

Eksempler på forskningsområder:
- Ernæring
- Etologi (dyreatferd)
- Avl/genetikk
- Sports- og familiedyr (hest)
- Fysisk helse og klinisk veterinærmedisin
- Relasjon mellom dyr og mennesker
- Møtepunkt mellom biologi og teknologi
- Med mer

Videre- og etterutdanning
Det finnes en del kurs og etterutdanninger for de som ønsker å friske opp kunnskap og/eller spesialisere seg innen ulike fagområder. Flere universiteter og kunnskapsmiljøer tilbyr dette, for eksempel NMBU på Ås. Videreutdanning krever ofte minimum relevant bachelorgrad.

Eksempler på etterutdanning:
- Dyreassisterte intervensjoner
- Dyr-menneske forhold
- Atferdskonsultasjon
- Kiropraktikk og laserbehandling av dyr
- Veterinærbaserte kurs