Hva kan du om dyrevelferd?

DyrePrat skal bidra til økt kunnskap, kommunikasjon og samarbeid om vitenskapelig basert dyrevelferd.
DyrePrat.no er din kilde til fag, forskning og prosjekter som omhandler dyrevelferdsarbeid i Norge.

Melkeku og kjøttfe

En ku med grå farge i pelsen står sideveis på beitemark og ser inn i kamera. I bakgrunnen ser vi blå himmel.

Dyrevelferdsprogram for storfe

99% av alle storfe i Norge er nå innrullert i det nye dyrevelferdsprogrammet for Storfe.

Les mer
Bilde av en liten kalv i en binge

Hva er et positivt miljø for en kalv?

Prosjektet CalfComfort ser på hvilket stell og miljø som gir størst dyrevelferd for kalver i melkeproduksjon.

Les mer
Bilde av en kalv foran turkis bakgrunn. Kalven ser rett inn i kamera

Kan melkekyr få gå med kalven sin?

Forskning på praktiske løsninger som gjør at ku og kalv kan få mer kontakt.

Les mer

Svin

Bilde av gris. Griseløftet er et dyrevelferdsprosjekt som blant annet ser på bruk av rotematerialer og dyretetthet i binger.

Griseløftet - et omfattende dyrevelferdsprosjekt

Nortura og NMBU samarbeider om forskning for bedre løsninger til slaktegris.

Les mer
Et bilde av halm. Et av materialene som kan brukes til strø til griser

Hvilket strø vil grisen helst ha?

Griser elsker å rote rundt i ulike materialer. Men hvilket strø foretrekker grisen aller best?

Les mer
En gris stikker nesen ut gjennom de tverrgående spilene på et gjerde.

Dyrevelferdskampanje hos gris

Mattilsynet fant stor variasjon hos svineprodusenter i sin største tilsynskampanje noen gang.

Les mer

Kylling

Bilde av et hus med slaktekylling i. Kyllingene er omtrent 1 uke gamle

Vet du hvordan kyllingen lever?

Nettsiden kyllinginfo.no viser video rett fra kyllingfjøset.

Les mer
Bilde av kyllinger som ligger på jord. Jorda er miljøberikelse de får i fjøset som de kan hakke i og bade vingene sine i.

Miljøberikelse for kyllingen

Kyllingen er opprinnelig et jungeldyr og trenger miljøberikelse som gir utløp for naturlig jungelatferd.

Les mer
Bilde av en kylling

Saktevoksende raser hos Norsk Kylling

Norsk Kylling innførte rasen Hubbard i sine besetninger.

Les mer

Høns

Bilde av høne sett fra siden utendørs

Utegående høns

Økologisk produksjon har krav om utegang for fjørfe.

Les mer
Høne som legger egg i miljøinnredet bur

På hvilke måter lever høner i Norge?

De fleste høner i Norge er frittgående, men noen lever i innredede bur. Hvorfor er det slik?

Les mer
Høner i flokk inne i et hus

Innovasjon for bedre hønevelferd

Velferdsprosjekt skal gi økt kunnskap og bedre måleverktøy.

Les mer

Sau og geit

En sau og et lam står og sideveis og ser inn i kamera. I bakgrunnen er det et jorde med høyt gress

Bedre diagnostikk for smertefull sykdom

Småfe er utsatt for smertefulle bakteriesykdommer i klauvene, men det finnes ingen god diagnostikk for å avsløre tilstandene. Det vil prosjektet Diginostics gjøre noe med.

Les mer
Bilde fra inne i et sauefjøs hvor det står flere sauer. Gulvet er dekket av halm. sauene er mørk grå i ulla og har svarte hoder og svarte ben.

Bedre fjøs til sauens beste

De fleste sauer lever innendørs hele vinteren. Hvordan påvirkes dyrene av tilgjengelig bingeplass?

Les mer
Bildet viser unge geiter ute på beite. Noen geiter ligger på stener, mens andre står i bakgrunnen og beiter

Friskere geiter

Mye arbeid over mange år var nødvendig i en norsk geitebestand plaget av vond sykdom.

Les mer

Andre husdyr

Bilde av flere hunder som løper bortover en åpen plass med gress

Forskning for bedre hundevelferd

Data om din hund kan bidra til bedre avl og hundehelse.

Les mer
Tre bruke hester står på et beite og spisee gress

Beiteskifte kan gjøre hesten syk

Ny kunnskap trengs for å unngå overvekt og sykdom hos hest ved beiteskift.

Les mer
Tre hester står ute på en gresslette og spiser gress fra bakken. To av hestene er lyse og en er mørkere brun i fargen.

Avansert hesteforskning i Norge

Fremskaffer nødvendig kunnskap om hestens ernæringsbehov

Les mer