Bilde av kyllinger som ligger på jord. Jorda er miljøberikelse de får i fjøset som de kan hakke i og bade vingene sine i.

Miljøberikelse for kyllingen

5. mars 2023

Alle norske kyllinger får miljøberikelser. Det gjør at de får utløp for flere av sine naturlige atferdsbehov.

Alle dyr trenger å leve i et miljø som gjør at de får utløp for de behovene de har utviklet gjennom evolusjonen. Kyllingens stamfedre kom fra jungelen, og miljøet de har utviklet seg til er vegetasjonsrik naturtype hvor man kan gjemme seg under, klatre oppå og undersøke jord, planter og ulike materialer.

Rikere miljø betyr gladere dyr

De naturlige behovene til kyllingen er med andre ord ganske lite tilpasset et stort husdyrhus med store åpne flater. Derfor får alle kyllingene miljøberikelser. Det gjør at de får utløp for behovene sine, unngår kjedsomhet og får stimulert seg mentalt.

Miljøberikelsene består av plattformer kyllingene kan klatre på, og ligge oppå eller under, hakkemateriale de kan utforske og leke med, og torv som kan brukes til strøbading.

Les mer hos MatPrat: dyrevelferd for norske kyllinger

Utfordrende med store hus

I moderne kyllingproduksjon holdes dyrene i store hus hvor flere tusen individer lever tett på hverandre. Dette stiller store krav til miljøet inne i kyllinghuset. Det er helt vesentlig med svært god ventilasjon, riktig temperatur, riktig lysforhold og en bonde som følger opp dyrene sine tett.

Den viktigste enkeltfaktoren for om kyllingen har god velferd eller ikke, er bonden selv. At bøndene har god kompetanse er viktig. Bonden skal være i kyllinghuset minst 2 ganger om dagen. Inne i huset må de bruke god tid. Spesielt i begynnelsen av innsettet, slik at dyrene venner seg på bonden. Da får vi roligere og tryggere dyr, og håndtering og stell blir både enklere og mer dyrevennlig.

Informasjon til denne saken er hentet hos MatPrat. Les mer på deres nettsider: dyrevelferd for norske kyllinger.

Les mer om kylling

Bilde av kyllinger som ligger på jord. Jorda er miljøberikelse de får i fjøset som de kan hakke i og bade vingene sine i.

Miljøberikelse for kyllingen

Alle norske kyllinger får miljøberikelser. Det gjør at de får utløp for flere av sine naturlige atferdsbehov.

Les mer
Bilde av et hus med slaktekylling i. Kyllingene er omtrent 1 uke gamle

Vet du hvordan kyllingen lever?

Kyllingproduksjon er den type husdyrproduksjon med flest landlevende individer. I Norge ble det klekket nesten 76 millioner slaktekyllinger i 2021.

Les mer
Bilde av en kylling

Saktevoksende raser hos Norsk Kylling

Norsk Kylling innførte Hubbard-kyllingen i sine besetninger i 2018. Denne vokser saktere enn den mest vanlige rasen i norsk slaktekyllingproduksjon.

Les mer