Bilde av en kylling

Saktevoksende raser hos Norsk Kylling

5. mars 2023

Norsk Kylling innførte Hubbard-kyllingen i sine besetninger i 2018. Denne vokser saktere enn den mest vanlige rasen i norsk slaktekyllingproduksjon.

Internasjonal forskning viser at kyllinghybrider som vokser saktere har bedre velferd enn hurtigvoksende kyllinghybrider, gitt at de lever i samme miljø.

Hurtig vekst er vanligst

Moderne kyllinger er avlet fram for å være veldig effektive. Av landlevende dyr er kyllingen det dyret som krever minst fôr for å vokse. Det er ressurseffektivt og gjør at man ikke sløser med energi når man skal produsere kyllingkjøtt.

Avlsarbeidet som er gjort på kyllingen har også ført til at kyllingen oppnår slaktevekt svært raskt.

Hurtig vekst er positivt med tanke på ressursbruken, men det kan gå på bekostning av kyllingen fysiologisk sett, dersom egenskapene for tilvekst trumfer andre viktige egenskaper for kyllingens helse.

Norsk Kylling har saktevoksende Hubbard

I 2018 gikk Norsk Kylling over til å bruke Hubbard, en hybrid som vokser saktere enn den mer vanlige Rosshybriden.

Hvor raskt eller sakte en rase vokser, er ikke alene det som avgjør om kyllingene lever gode liv. Men internasjonal forskning har vist at de saktevoksende hybridene scorer bedre på velferdsindikatorer dersom de lever i samme miljø som hurtigvoksende hybrider.

Informasjon brukt til denne saken er hentet fra Norsk Kylling sine nettsider.

Les mer om Norsk Kylling sitt dyrevelferdsarbeid: ansvarsrapport 2022

Les mer om kylling

Bilde av et hus med slaktekylling i. Kyllingene er omtrent 1 uke gamle

Vet du hvordan kyllingen lever?

Kyllingproduksjon er den type husdyrproduksjon med flest landlevende individer. I Norge ble det klekket nesten 76 millioner slaktekyllinger i 2021.

Les mer
Bilde av kyllinger som ligger på jord. Jorda er miljøberikelse de får i fjøset som de kan hakke i og bade vingene sine i.

Miljøberikelse for kyllingen

Alle norske kyllinger får miljøberikelser. Det gjør at de får utløp for flere av sine naturlige atferdsbehov.

Les mer
Bilde av en kylling

Saktevoksende raser hos Norsk Kylling

Norsk Kylling innførte Hubbard-kyllingen i sine besetninger i 2018. Denne vokser saktere enn den mest vanlige rasen i norsk slaktekyllingproduksjon.

Les mer