Bilde av et hus med slaktekylling i. Kyllingene er omtrent 1 uke gamle

Vet du hvordan kyllingen lever?

5. mars 2023

Kyllingproduksjon er den type husdyrproduksjon med flest landlevende individer. I Norge ble det klekket nesten 76 millioner slaktekyllinger i 2021.

Likevel har de færreste av oss innsyn i hvordan disse dyrene lever. Dette hadde fag- og utviklingsmiljøet Animalia lyst til å gjøre noe med. Derfor opprettet de nettstedet kyllinginfo.no.

Besøk siden her: kyllinginfo.no

Vil gi innsyn

Målet med nettstedet er å øke kunnskapen om hvordan moderne kyllingproduksjon foregår i Norge.

Nettsidene inneholder også nøkkeltall for hvordan kyllingen lever i Norge, hvor mange kyllinger vi slakter i året, hvor mye kyllingkjøtt vi spiser, hvilke raser vi har og mye mer.

Animalia sine nettsider har også informasjon om blant annet hva som påvirker kyllingens velferd, hvilke miljøberikelser som er viktige for kylling og utehold av fjørfe.

Direktestreaming fra kyllingfjøs

Blant tiltakene for å vise hvordan norsk kyllinger lever, satte Animalia opp en direktestreamfra et kyllingfjøs. Video fra kunnskapsprosjektet ligger fremdeles ute, og man kan gå inn og se kyllingens utvikling fra dag til dag.

Direktestreamingen ble på mer enn 800 timer. En film på omtrent 19 minutt er satt sammen som man kan se her.

Denne teksten viser til nettstedet kyllinginfo.no, et tiltak opprettet av Animalia for å vise fram hvordan norske slaktekyllinger lever.

Les mer om kylling

Bilde av et hus med slaktekylling i. Kyllingene er omtrent 1 uke gamle

Vet du hvordan kyllingen lever?

Kyllingproduksjon er den type husdyrproduksjon med flest landlevende individer. I Norge ble det klekket nesten 76 millioner slaktekyllinger i 2021.

Les mer
Bilde av kyllinger som ligger på jord. Jorda er miljøberikelse de får i fjøset som de kan hakke i og bade vingene sine i.

Miljøberikelse for kyllingen

Alle norske kyllinger får miljøberikelser. Det gjør at de får utløp for flere av sine naturlige atferdsbehov.

Les mer
Bilde av en kylling

Saktevoksende raser hos Norsk Kylling

Norsk Kylling innførte Hubbard-kyllingen i sine besetninger i 2018. Denne vokser saktere enn den mest vanlige rasen i norsk slaktekyllingproduksjon.

Les mer