Bilde av en kalv foran turkis bakgrunn. Kalven ser rett inn i kamera

Kan melkekyr få gå med kalven sin?

5. mars 2023

Et stort forskningsprosjekt ser på måter som kan løse de praktiske utfordringene som hindrer mer samvær mellom mor og kalv.

Løsninger som lar melkekua ha kontakt med kalven

Prosjektet heter SUCCEED og står for sustainable systems with cow-calf-contact for higher welfare in dairy production, eller på norsk: funksjonelle løsninger for kontakt mellom melkeku og kalv.

Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet. Les mer på deres sider: Funksjonelle løsninger for kontakt mellom ku og kalv

Mer samvær = bedre velferd

I melkeproduksjon er det vanligst å skille kalv fra ku rett etter fødsel. De siste årene har dette blitt utfordret. Finnes det bedre løsninger å gjøre det på? Og hvordan kan disse benyttes i praksis? Det er det prosjektet SUCCEED tar sikte på å finne mer kunnskap om.

Om ku og kalv får økt samvær vil det gi et løft i dyrevelferden. Men for at løsningene skal kunne implementeres hos gårdbrukerne, må man skaffe erfaringer og få nødvendig kunnskap på plass.

Det er svært mange ting som skal kartlegges i dette prosjektet. Systematisk kartlegging skal blant annet skape kunnskap rundt hvordan ulike løsninger for mer kontakt mellom ku og kalv vil påvirke:

Løft i dyrevelferd og i økonomi? 

Før påbegynnelsen av SUCCEED ble det gjennomført et pilotprosjekt kalt SmartCalfCare. Her ble det testet et system som tillot ku og kalv å være sammen de første ukene etter fødsel.

Dette prosjektet ble bare en utprøving, og ga derfor for lite kunnskap om langtidseffektene av samvær. Men resultatene var lovende. Les mer om det på Forskning.no: Kalvene vokser mer når den får kvalitetstid med mor.

Mange aktører er med i SUCCEED: fem norske forskningsinstitusjoner, tre utenlandske, seks industripartnere og gårdbrukere samarbeider tett for skape nødvendig kunnskap og utvikle nye og bedre løsninger.

Samarbeidspartnerne er:

Sluttwebinar og resultater fra prosjektet

SUCCEED avsluttes i 2023 og sluttwebinar med resultater ble presentert av Veterinærinstituttet 25. oktober.

Lenker: Program og opptak av webinar

Foto tatt på Senter for Husdyrforsøk, NMBU

Informasjon i denne teksten er hentet fra Veterinærinstituttet sine nettsider.

Les mer om prosjektet her: Funksjonelle løsninger for kontakt mellom ku og kalv

Les mer om melkeku og kjøttfe

En ku med grå farge i pelsen står sideveis på beitemark og ser inn i kamera. I bakgrunnen ser vi blå himmel.

Dyrevelferdsprogram for storfe

99% av alle storfe i Norge er nå innrullert i det nye dyrevelferdsprogrammet for Storfe.

Les mer
Bilde av en liten kalv i en binge

Hva er et positivt miljø for en kalv?

Dyrevelferd handler om mye mer enn å bare forhindre sykdom og skader. Men for å få innsikt i hva som er god dyrevelferd, må vi kunne måle ting.

Les mer
Bilde av en kalv foran turkis bakgrunn. Kalven ser rett inn i kamera

Kan melkekyr få gå med kalven sin?

Mange er opptatt av at melkekyr skilles fra kalven sin kort etter fødsel. Men det finnes mange praktiske utfordringer som må løses om det skal legges til rette for mer samvær mellom ku og kalv.

Les mer