Bilde av flere hunder som løper bortover en åpen plass med gress

3. oktober 2023

Et verktøy utviklet i et doktorgradsarbeid skal bidra til bedre avl på hunder.

For å utvikle avl som tar bedre vare på hunders velferd og helse, trengs data om mange hunder. Forskere har derfor utviklet et verktøy som gjør at hundeeiere kan registrere data på sin egen hund.

Viktig verktøy for datainnsamling

For å avle på egenskaper som er gunstig for hundenes velferd og helse, må man tallfeste disse egenskapene. Da trengs data fra mange hunder under ulike forhold oghos ulike eiere.

Verktøyet BioTail® er en måte å samle inn denne dataen på. Registreringsverktøyet er utviklet av Aninova, en bedrift som driver blant annet forskning, formidling og utvikling av avlsarbeid.

Les mer om Biotail her.

Data fra mange dyr er viktig

For å drive godt avlsarbeid er det viktig å ha data fra mange dyr. Fordi avl bruker mye statistikk - og statistikk krever store nok datamengder for å få høy nok nøyaktighet. BioTail® ønsker derfor å samle data fra mange hundeeiere, uansett om man tenker å bruke hunden i avlsarbeid eller ikke.

For oppdrettere sin del er det også verdifullt å få data om hvordan valper de selger utvikler seg som voksne. Denne dataen må samles inn hos eierne av hundene.

Verktøyet BioTail® er en måte å samle inn denne dataen på. Registreringsverktøyet er utviklet av Aninova, en bedrift som driver blant annet forskning, formidling og utvikling av avlsarbeid.

Les mer om Biotail her.

Les mer om andre husdyr

Forskning for bedre hundevelferd

Et verktøy utviklet i et doktorgradsarbeid skal bidra til bedre avl på hunder.

Les mer

Beiteskifte kan gjøre hesten syk

Når hesten bytter fra vinterfôr til beite kan den spise seg syk.

Les mer

Avansert hesteforskning i Norge

I Norge har vi toppmoderne forskningsfasiliteter for ernæringsstudier på hest.

Les mer