Bildet viser unge geiter ute på beite. Noen geiter ligger på stener, mens andre står i bakgrunnen og beiter

Friskere geiter

5. mars 2023

I lang tid hadde norske geitebesetninger en høy frekvens av alvorlige, smittsomme sykdommer som ga stor lidelse.

Nå er de alvorlige sykdommene sjeldne, og andre helseutfordringer er også sterkt redusert. Det krevde imidlertid stor innsats å komme dit vi er i dag.

Sykdommer kan ofte være enkelt å få, men vanskelige å bli kvitt. Arbeidet som var nødvendig for å løfte helsestatusen til norske geiter gjenspeiler dette.

Stort løft for geitehelsen

Prosjektet "Friskere geiter" foregikk i over et tiår, og strakk seg fra 2001-2014. For å bli kvitt sykdommene som herjet i geitebesetningene, måtte besetninger saneres ut.

Sanering innebærer å slakte ut alle syke dyr, vaske ned alt miljø og utstyr, for så å kjøpe inn nye friske geiter. Alternativt kan man ta geitekillinger fra moren rett etter fødsel og oppdra dem i et smittefritt miljø. Fordi smittekilden til disse sykdommene er geitemelk, må killingene fôret på kumelk under dette regimet.

Det omfattende arbeidet ble gjennomført i flere hundre geitebesetninger. Fordi sykdommene er svært smittsomme, så var det viktig at arbeidet ble gjennomført i så utstrakt grad.

Friskere geiter-prosjektet ga også et vesentlig løft i kvaliteten på melk og kjøtt produsert av geitene. I dag er flere norske geitoster premiert med utmerkelser under det som kalles Oste-VM (World Cheese Awards).

Arbeidet med å overvåke sykdommer hos geit gjennomføres av Veterinærinstituttet. Du kan lese mer om dette arbeidet på deres nettsider her: geit.

Du finner også informasjon om helsearbeid på geit hos Tine og Norsk Sau og Geit.

Les mer om sau og geit

En sau og et lam står og sideveis og ser inn i kamera. I bakgrunnen er det et jorde med høyt gress

Bedre diagnostikk for smertefull sykdom

Småfe og storfe er utsatt for sykdom i klauvene. Dette er bakteriesykdommer som gir smertefulle sår på klauvene. God diagnostisering er vesentlig for forebygging og behandling.

Les mer
Bilde fra inne i et sauefjøs hvor det står flere sauer. Gulvet er dekket av halm. sauene er mørk grå i ulla og har svarte hoder og svarte ben.

Bedre fjøs til sauens beste

På grunn av de kalde vinterne våre, bor sauer i Norge innendørs i vintermånedene. Da er det viktig med gode bygg.

Les mer
Bildet viser unge geiter ute på beite. Noen geiter ligger på stener, mens andre står i bakgrunnen og beiter

Friskere geiter

I lang tid hadde norske geitebesetninger en høy frekvens av alvorlige, smittsomme sykdommer som ga stor lidelse.

Les mer