Et bilde av halm. Et av materialene som kan brukes til strø til griser

Hvilket strø vil grisen helst ha?

6. mars 2023

Griser elsker å rote rundt i ulike materialer. Men hvilket strø foretrekker grisen aller best?

Materialene grisene får i bingene bruker de til å undersøke, rote i og sysselsette seg med. Vanlige materialer er halm, høy, sagspon, torv, treverk (spon), jord eller blandinger av disse.

Men hvilke av de aktuelle materialene er mest attraktive for grisene? Det ville forskere på NMBU finne ut av.

Les om forskningen gjort på dette på Forskning.no: hvilket materiale liker grisen best å rote i?

Stimuli essensielt for grisevelferd

Om griser ikke får nok stimuli i miljøet sitt så får de dårlig dyrevelferd. Det fører til at de kan utvikle repeterende atferder som ikke har noen funksjon (kalles stereotypier). Det øker også sannsynligheten for at grisene begynner å slåss og/eller bite i hverandres haler og ører. Det kan gi smertefulle sår og er et stort problem for dyrenes velferd.

Om grisene derimot får nok materiale å leke seg med, senkes risikoen for denne atferden mye.

En blanding av materialer fungerte aller best

For å finne ut hvilken type materiale griser liker aller best, satt forskere ved NMBU et forsøk som testet ulike materialer opp mot hverandre. Alternativene var halm, silo, torv og et produkt fra Felleskjøpet kalt Trivsel pellets. Materialene ble både gitt en og en og i ulike blandinger.

Når materialene ble gitt enkeltvis, kom torv ut som en klar favoritt. De glade grisene fikk krøll på halen (velferdsindikator for gris), hoppet rundt, logret med halene og lekte masse med torven.

Det var imidlertid miks av tre ulike materialer som ga aller best resultat for grisene. Dette gjaldt uansett hvilket materiale miksen bestod av.

Blandingene gjorde at grisene kunne utføre ulike atferder med de ulike materialene. Torv og silo smattet og spiste de på, halmen kastet de rundt og pelletsen tok de i munnen og bar rundt omkring.

Læring, samarbeid og mindre frykt

Forskerne konkluderte med at grisene også fikk læringseffekt når de fikk ulike materialer å leke med og utforske. Å leke sammen med ulike typer materialer økte grisenes evne til å samarbeide og løse oppgaver.

Grisene ble i tillegg mer kontaktsøkende mot mennesker og viste mindre frykt.

Les mer hos NMBU: Slik kan du påvirke dyrevelferden

Denne teksten er basert på forskningsfunn fra artikkelen: 


Ocepek, Marko; Newberry, Ruth C.; Andersen, Inger Lise. Which types of rooting material give weaner pigs most pleasure?. Applied Animal Behaviour Science 2020 ;Volum 231. DOI:10.1016/j.applanim.2020.105070

Les mer om svin

Bilde av gris. Griseløftet er et dyrevelferdsprosjekt som blant annet ser på bruk av rotematerialer og dyretetthet i binger.

Griseløftet - et omfattende dyrevelferdsprosjekt

Nortura og NMBU samarbeider om forskning for bedre løsninger til slaktegris.

Les mer
Et bilde av halm. Et av materialene som kan brukes til strø til griser

Hvilket strø vil grisen helst ha?

Griser elsker å rote rundt i ulike materialer. Men hvilket strø foretrekker grisen aller best?

Les mer
En gris stikker nesen ut gjennom de tverrgående spilene på et gjerde.

Dyrevelferdskampanje hos gris

Mattilsynet fant stor variasjon hos svineprodusenter i sin største tilsynskampanje noen gang.

Les mer