Bilde av en liten kalv i en binge

Hva er et positivt miljø for en kalv?

5. mars 2023

Prosjektet CalfComfort skal utviklet måter å gjøre dette for kalver i melkeproduksjon.

Vil gi kalven positive opplevelser

Historisk har dyrevelferdsarbeid fokusert på å skåne dyr fra lidelse. I dagens samfunn har vi også lyst til å sikre dyrene positive livsopplevelser. Prosjektet CalfComfort har dette som mål. Nærmere bestemt søker de å finne måter vi kan vite at kalvene opplever positive ting.

Les mer om prosjektet på Veterinærinstituttets sider: CalfComfort - stell og miljø som gir glade og friske kalver

Hvilket miljø og stell er best for kalven?

Det ultimate målet med CalfComfort er å øke dyrevelferden til kalver gjennom å gi bedre stell og miljø. Men for å få til dette trenger vi mer kunnskap om akkurat hva kalvene har mest ønske om og behov for. Og hvordan ulike miljø påvirker kalvene.

CalfComfort skal sammenligne tre ulike miljø:

  1. Kalv holdes sammen med mor og får drikke så mye melk de ønsker fra mor
  2. Kalven tas fra kua rett etter fødsel og oppstalles individuelt i 4 uker med begrenset mengde melk
  3. En blanding av de to første: kalven tas fra mor, men flyttes sammen med andre kalver når de er 10 dager gamle. De får drikke så mye melk de ønsker

Underveis i forsøket skal det kartlegges hvilke atferder kalvene utviser og hvordan helse og vekst er. Målet er også å undersøke sammensetningen av mikroorganismer i fordøyelsen (vom), lykkehormonet oxytocin, indikatorer for mental utvikling og andre biomarkører for velferdsnivå over tid.

Indikatorer som kan måle positiv velferd

Prosjektet skal utvikle enkle indikatorer som kan gi objektive svar på hvordan velferden er på den enkelte gård. Slike indikatorer er objektive mål på dyrevelferden. Det er nødvendig fordi de skal være uavhengig av øyet som ser.

Eksempel på ting som kan måles og som gir oss indikasjoner på velferd er positiv eller negativ atferd, høyt blodtrykk eller feil kroppstemperatur, nivå av ulike hormoner i kroppen, fravær eller tilstedeværelse av sykdom og produksjonsegenskaper som tilvekst.

Informasjon fra denne saken er hentet hos Veterinærinstituttet.

Les mer om prosjektet her: CalfComfort

Les mer om melkeku og kjøttfe

En ku med grå farge i pelsen står sideveis på beitemark og ser inn i kamera. I bakgrunnen ser vi blå himmel.

Dyrevelferdsprogram for storfe

99% av alle storfe i Norge er nå innrullert i det nye dyrevelferdsprogrammet for Storfe.

Les mer
Bilde av en liten kalv i en binge

Hva er et positivt miljø for en kalv?

Dyrevelferd handler om mye mer enn å bare forhindre sykdom og skader. Men for å få innsikt i hva som er god dyrevelferd, må vi kunne måle ting.

Les mer
Bilde av en kalv foran turkis bakgrunn. Kalven ser rett inn i kamera

Kan melkekyr få gå med kalven sin?

Mange er opptatt av at melkekyr skilles fra kalven sin kort etter fødsel. Men det finnes mange praktiske utfordringer som må løses om det skal legges til rette for mer samvær mellom ku og kalv.

Les mer